aldehydy i ketony prezentacja multimedialna

Podobne podstrony
 
Ogólnie definiuje się je jako: polihydroksy aldehydy i polihydroksy ketony lub jako substancje, które w wyniku hydrolizy dają polihydroksy aldehydy lub . Aldehydy i ketony-zestawienie. Autor: Mafaaa Dodano: 2002-05-15. Aldehydy· Aldehydy (prezentacja multimedialna). Uczeń potrafi wykonać prezentację multimedialną w programie Power Point. Ketony mają właściwości chemiczne podobne do aldehydów, są jednak od nich.

Prezentacja wybranych aldehydów i analiza tabeli z właściwościami fizycznymi aldehydów. Porówna budowę i właściwości chemiczne aldehydów i ketonów; Metody multimedialne. · Karta pracy ucznia. Lekcja powtórzeniowa. Aldehydy i ketony; addycje do grupy karbonylowej; prochiralność; oraz umiejętność utworzenia prezentacji multimedialnej na zadany temat.
Aldehydy i ketony. 4. Zadania na aldehydy i ketony. 5. Estry i tłuszcze. Duży wybór bogatych prezentacji multimedialnych o różnorakiej tematyce pomaga. . Alkohole i fenole, aldehydy i ketony, kwasy organiczne i ich. Prezentacje multimedialne: tworzenie prezentacji, szablony, schematy kolorów. By k Akademia-Related articlesWykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz filmów. Alkohole, fenole i etery, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe. Internet-wyszukiwanie informacji, prezentacja multimedialna (ms PowerPoint. Grupa karbonylowa: aldehydy i ketony Enole, reaktywność jonów. Aldehydy i ketony. Kwasy Karboksylowe i ich pochodne. Aminy. Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne o. 24 Kwi 2010. Nasza prezentacja w informatorze-< a title= " Budowa cząsteczek alkoholi" href= " http: szkolnictwo. Aldehydy i ketony. Nazewnictwo. Budowa grupy karbonylowej i jej. Dziel sie multimediami na Patrz. Pl.

Właściwości aldehydów i ketonów. Charakterystyka kwasów karboksylowych i estrów. Prezentacji multimedialnej tez pracy z zastosowaniem programu ms. Pakiet biurowy– zaawansowany edytor tekstu i prezentacje multimedialne. Aldehydy i ketony. Struktura i właściwości grupy karbonylowej.
. z przesunięciem podwójnego wiązania; halogenowanie aldehydów i ketonów. Prezentacje multimedialne, edycja grafiki oraz narzędzia stowarzyszone). Metody i środki nauczania: wykład z prezentacją multimedialną. Ich chlorowcopochodnych, alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasów, estrów.

Prezentacje multimedialne. Obróbka plików graficznych. Aromatyczne, alkohole, etery, aldehydy i ketony, barwniki, aminy, kwasy, estry, tłuszcze. Nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i właściwości aldehydów i ketonów. Edycja materiałów dydaktycznych (prezentacja multimedialna, tworzenie. . Przyrodzie grupą wielowodorotlenowych aldehydów i ketonów oraz ich pochodnych. Realizacja zadań lekcji: przedstawianie prezentacji multimedialnych. . Zasady, sole, węglowodory, alkohole, aldehydy, ketony, estry, cukry, białka, tłuszcze). Wykonać prezentację multimedialną, min 10 slajdów. . Alkoholi alifatycznych, aldehydów, ketonów, amin, cukrów prostych, estrów. Na tej stronie znajdziemy: wzory w postaci prezentacji flash, właściwości. Prezentacje multimedialne, itp. Http: www. Polskiedzieje. Pl. Video w prezentacji multimedialnej. Pokaz prezentacji multimedialnych z. Tioetery, estry, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, węglowodany,
Cukrowce są to wielowodorotlenowe aldehydy bądź ketony oraz ich po-prezentacja multimedialna sole. Procesory graficzne· Strona Główna.
Ocenia uczniów na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, prezentacji obserwacji wyciągniętych wniosków. Aldehydy i ketony– metody analizy i zastosowania. Adresy internetowe. Programy multimedialne, encyklopedie, internet. Wzory w postaci prezentacji flash, właściwości, otrzymywanie i reakcje arenów. Związków organicznych: węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, ketonów. Dziel sie multimediami na Patrz. Pl. Modelowanie struktur związków chemicznych– prezentacja przestrzennego. Otrzymywanie i badanie właściwości aldehydów na przykładzie metanolu. Aceton jako przedstawiciel ketonów. 9 h. Gulińska, a. Burewicz: Multimedialne wspomaganie nauczania chemii, w: „ Chemia w Szkole” s. 235. 5/2000. Węglowodorów i ich halogenopochodnych, alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów. Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne.
Fluorowcopochodne, aminy, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksyklowe. Prezentacja multimedialna zespołu szkół nr 3 w Suwałkach (7 slajdów.

Zaliczenie, Samodzielna praca na ć wiczeniach, indywidualna prezentacja tematów, dyskusja. Aldehydy i ketony, wÄ™ glowodany, kwasy organiczne i karboksylowe, aminokwasy. Multimedia simulation of the frog muscle experiment. Właściwości fizyczne aldehydów i ketonów zależne są od liczby atomów węgla w. Pomocniczymi w przemyśle farbiarskim i tekstylnym; Prezentacja wyrobów z gumy, celuloidu, jedwabiu celulozowego. Dziel sie multimediami na Patrz. Pl.

Basic-kurs multimedialny· bbc angielski English at work· dla najmŁodszych. Aldehydy i ketony#kwasy karboksylowe i ich pochodne.
(halogenopochodnych, alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, amin, kwasów. 5) projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne, strona internetowa) na.
(halogenopochodnych, alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, amin, kwasów. 5) projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne, stronę internetową) na. Praca z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i prasowych. Prezentacja prac uczniów dotyczących zastosowań soli, przygotowanych na podstawie. Przypomnienie wiadomości z klasy ii: alkohole, fenole, aldehydy, ketony, estry. Ketony zwykłe są niewraŜ liwe na test. Tollensa. Aldoza+ Ag+  → Ag↓ kwas. Próba Tollensa jest ogólną reakcją na aldehydy. Ulegają jej równie cukry. Ag (lustro srebrowe). Test alkoholowy, wykrywanie cukrów– lustro srebrowe) — To warto zobaczyć-prezentacja (30 min). Dziel sie multimediami na Patrz. Pl.
Etery, 71. 080. 70-Estry, 71. 080. 80-Aldehydy i ketony, 71. 080. 90-Fenole, 71. 080. 99-Inne związki chemiczne organiczne, 71. 100-Wyroby przemysłu. . Alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, amin, kwasów karboksylowych oraz. 5) projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne, stronę internetową) na.

By iriiw lekarskiego-Related articlesReakcje charakterystyczne grup funkcyjnych-alkoholi, fenoli, aldehydów. Ketonów, kwasów, amin. Lipidy. Triglicerydy– budowa, reakcje charakterystyczne. Opracowanie oraz przedstawienie plakatu i prezentacji. Tematy zajęć: 1. Studia medyczne. Zasady dostępu do internetu w Czytelni Multimedialnej.

File Format: pdf/Adobe Acrobathotels), p. Kosobucki (wystawa, exhibition), t. Kowalkowski (multimedia), j. Kowalska. Zakończenie Zjazdu i Konferencji, Nagrody za najlepsze prezentacje. synteza chiralnych terpenowych aminoalkoholi, aldehydÓw. ketonÓw i zasad schiffa. synthesis of chiral terpenic aminoalcohols, aldehydes, ketones

. Komputer, rzutnik multimedialny oraz odpowiednie oprogramowanie. Prosimy, aby wszystkie prezentacje były nie dłusze ni 15 minut. Asymetryczna redukcja ketonów z przeniesieniem atomu wodoru, addycja dietylocynku do aldehydów, acylowania mezo-dioli i asymetryczne allilowanie katalizowane.

Nia multimedialne. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się. Grupy związków organicznych: węglowodory, alkohole, fenole, aminy, aldehydy, ketony. Dy prezentacji kartograficznej oraz przedstawiania rzeźby terenu na mapach. Reakcje charakterystyczne fenoli 14 min. Otrzymywanie i właściwości aldehydów 12 min. Otrzymywanie i właściwości ketonów 12 min. Aminy 13 min. Wygłosiły prezentacje oraz omówiony przebieg szkolenia żeglarskiego. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne: tablica, rzutnik folii i multimedialny. Produkty krótkołańcuchowe takie jak: węglowodory, aldehydy, ketony, estry.
. Fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich sole, estry, aminy, amidy). Płodność Człowieka Podstawy Biomedyczne-Prezentacja Multimedialna. Wprowadza się prezentacje multimedialne (wkłady z większości przedmiotów). Dehydratacja alkoholi. Aldehydy i ketony– otrzymywanie i reakcje.

Formaldehyd, aceton oraz inne ketony i aldehydy. Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów-dyskusja. 10 godz. Plików audio i video w prezentacji multimedialnej. Pokaz prezentacji. Kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, węglowodany, związki nitrowe, azowe. File Format: pdf/Adobe AcrobatMetody nauczania: wykład (prezentacja multimedialna), dyskusja-Aldehydy i ketony. Właściwości kwasowe i zasadowe związków organicznych. Kwasy. Odbywają się w szkołach i są prowadzone jako prezentacje multimedialne. Substancje jak: tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. . aldehydy i ketony. 2007-02-28 22: 45 (aniasoprano). Prezentacja multimedialna. 2007-02-27 18: 45 (asiula). Dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem. Halogenki alkilowe, alkohole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe. Płyta cd-rom zawiera 3 prezentacje multimedialne oraz ich wersje do druku (Banki i system. Aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Aldehydy i ketony: nazewnictwo, metody otrzymywania, właściwości chemiczne. Zaliczenie konwersatorium– plakat lub prezentacja multimedialna. Temat: organiczna] Alkohole, aldehydy, ketony. Rozdzielić" Desktop& Multimedia" 3. Wywalić dział irc, a ogłoszenie o nim dać na" Główne Tematy" ew.

. Naprawa silnika b& s· milość prezentacja maturalna bibliografia pdf· nissan note fuse box. Aldehydy i ketony· pompa podnosnika c330 o większej wydajnosci. Multimedia testy· test na zakończenie 2010r. Dla klasy 6.

Metody dydaktyczne: Prezentacja multimedialna oraz dodatkowe materiały. Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej. File Format: pdf/Adobe Acrobat4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 1) wskazuje na różnice w strukturze aldehydów i ketonów (obecność grupy aldehydowej i. File Format: pdf/Adobe Acrobat4) przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej. 1) wskazuje na różnice w strukturze aldehydów i ketonów (obecność grupy aldehydowej i. File Format: Unrecognized4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 5. Rozwi╣ zywanie problem≤ w i. Zwi╣ zki karbonylowe-aldehydy i ketony. Ucze± A l d e h y d y. Prezentacja wykonana przez: annĘ hilger barbarĘ jackowskĄ. zespÓŁ szkÓŁ gastronomiczno– odzieŻowych w grudziĄdzu. wzÓr ogÓlny. File Format: pdf/Adobe Acrobatketony, aldehydy od+ 580 ppm do+ 540 ppm. ❑ aceton. 573 ppm. ❑ nitrometan. 607 ppm. ❑ azotyny(-n= o) od+ 800 ppm do+ 860 ppm. Negocjacje, ekonomiczne Ekonomia, ekonomiczne Prawo międzynarodowe, ekonomiczne Badania operacyjne. Ekonomiczne Ekonometria, ekonomiczne.

 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates